ADATVÉDELMI ELVEINK

Adatvédelmi elveink


A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum honlapját a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum továbbiakban: „Üzemeltető” működteti.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és az Üzemeltető nem tehető felelőssé sem közvetlen, sem közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az Üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információk tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Tilos a www.komputeroptika.hu oldalakon található alkalmazások felhasználása kéretlen levelek küldésére!

Az Üzemeltető email címe:

 Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum
H-5600 Békéscsaba, Luther utca 5.
Telefon: Optika: 66/325-590, vagy a 66/323-046
Fotó: 66/430-548
Fax: 66/325-590, vagy a 66/323-046
E-mail:

© Komputer Optika Üzletház, minden jog fenntartva! Jogi útmutató.