REGISZTRÁCIÓOnline regisztráció a képfeltöltéshez:
Felhasználónév:
(min. 3 karakter, ékezet nélkül)
Email cím:

Regisztrációs adatok
Vezetéknév*:
Keresztnév*:
Telefonszám*:
Irányítószám*:
Város*:
Utca, házszám*:
* Kitöltésük kötelező!

Szállítási adatok
- ugyan az, mint a regisztrációs adatok
Név:
Irányítószám:
Város:
Utca, házszám:Számlázási adatok
- ugyan az, mint a regisztrációs adatok
Név:
Irányítószám:
Város:
Utca, házszám:

Jogi közlemény

A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum weboldalait a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum továbbiakban: Üzemeltető működteti.
A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak az Internet közcélú hálózatán a http://www.komputeroptika.hu/ oldalakon érhetők el. A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet!

1. SZERZŐI JOGOK
A www.komputeroptika.hu web site felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

2. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
A vásárlás regisztrációhoz kötött, amely nem jelenti semmilyen szerződés létrejöttét a látogató és az Üzemeltető között. Az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. A regisztrált adatok bármikor megváltoztathatóak.

3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem áll módunkban vállalni - de természetesen mindent megteszünk az adatok pontosságáért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az online képrendelésben való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a weblaphoz való csatlakozás miatt következett be.

Az Üzemeltető szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt, szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait illetve a weblapot, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a weblapon. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az Üzemeltető szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

4. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
Előfordulhat, hogy a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakat milyen gyakran látogatják a felhasználók. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakon való nyilvános közzététel céljából történt (például hirdetés).

A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakon feltüntetett, felhasznált és a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

Az Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot hogy az elhelyezett hirdetéseket, azok tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum oldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

 

- Szeretnék feliratkozni a hírlevelekre.
- Elfogadom a regisztrációs- és vásárlási feltételeket.Adatvédelmi nyilatkozat

A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum kijelenti, hogy az Ön adatainak kezelésekor mindenkor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át.


 

© Komputer Optika Üzletház. Minden jog fenntartva! Jogi útmutató.